Het onderhouden van ons park gebeurt voor het grootste gedeelte door vrijwilligers die ook op ons park verblijven. 

Daarvoor zijn we de bewoners zeer dankbaar.

Vele handen maken licht werk en op ons park worden de volgende onderdelen dan ook uitgevoerd door lieve vrijwillige bewoners:


-Onderhoud groenstroken

-Onderhoud bij afvalcontainers.

-Schilderwerkzaamheden

-Groenvoorziening op het park

-Klein onderhoud

-Afval-verzamelpunt in orde houden

...en nog veel meer....